Gỗ Lũa - Gỗ Lũa Nghệ Thuật - Gỗ Lũa Đẹp – Gỗ lũa Gù Hương

Gỗ Lũa - Gỗ Lũa Nghệ Thuật Sản phẩm từ Gỗ Lũa Bàn trà bàng gốc cây

Bàn trà bàng gốc cây

ban-tra-goc-cay

Chất liêu: Gỗ: Gụ, Hương, Trắc

Nhiều kích thước để bạn lựa chọn

Bảo hành: 10 năm

 

Cùng danh mục